ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ


1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ


Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το Greek-Lesbian.Vip, αποτελούν μια ιδιωτική ενέργεια για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν και υπόκεινται στους κατωτέρω όρους χρήσης. Όλες οι χρήστριες συμφωνούν και αποδέχονται τους όρους χρήσης, όπως περιγράφονται κατά το παρόν, ενώ παραμένει στη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών του Greek-Lesbian.Vip, το δικαίωμα και η επιλογή οποιασδήποτε μονομερούς αλλαγής ή τροποποίησής τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιου είδους τροποποιήσεις ισχύουν άμεσα κατά την ανάρτησή τους στο Greek-Lesbian.Vip και συνεπώς προτείνουμε στις χρήστριες να ελέγχουν τους παρόντες όρους, ανά τακτά χρονικά διαστήματα.


2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Η βασική υπηρεσία που παρέχεται από το Greek-Lesbian.Vip είναι αυτή της παρεχομένης ζωντανής πλατφόρμας συζητήσεων (chatroom) όπου τα μέλη της δύνανται να επικοινωνήσουν και να γνωριστούν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες.


3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


3.1. Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που το Greek-Lesbian.Vip παρέχει στις χρήστριες/μέλη του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα προς την απρόσκοπτη λειτουργία και την παροχή των ως άνω υπηρεσιών του, σε κάθε περίπτωση παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου η ευθύνη και η τυχόν υπαιτιότητα για τη μέθοδο χρήσης της παρεχόμενης υπηρεσίας. Αυτό σημαίνει ότι η κάθε χρήστρια/μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο προβάλλεται και την ορθότητα του. Το Greek-Lesbian.Vip δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο συζητήσεων μεταξύ των χρηστριών, του οποίου αποκλειστική υπαιτιότητα φέρουν οι ίδιες.


3.2. Το Greek-Lesbian.Vip δεν καθίσταται υπαίτιο για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί προς τις χρήστριές του ή εάν δια μέσου της χρήσης της παρεχόμενης υπηρεσίας της πλατφόρμας συζητήσεων (chat) προκαλέσουν τυχόν ζημία ή διαφυγόντα κέρδη ή άλλες παράνομες πράξεις τους προς τρίτους ή για την αποτυχία οποιασδήποτε επικοινωνίας μεταξύ των χρηστριών ή των χρηστριών με τρίτα μέρη.


3.3. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας ή παραπλάνησης, το Greek-Lesbian.Vip δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί η εκάστοτε χρήστης των υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Greek-Lesbian.Vip, στις οποίες προβαίνει με ατομική του ευθύνη και βούληση.


4. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ


4.1. Όλες οι χρήστριες του Greek-Lesbian.Vip έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν ως μέλη εφόσον:


4.2. Είναι άνω των 18 ετών, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και διαθέτουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.


4.3. H εγγραφή των χρηστριών μελών θα πραγματοποιείται με ηχητική επικοινωνία ή/και με βιντεοκλήση, ώστε να διαπιστωθεί από τις διαχειρίστριες/συντονίστριες ότι το προς εγγραφή μέλος είναι πράγματι γυναίκα, λόγω της φύσεως της πλατφόρμας όπως καταδεικνύει και ο τίτλος της Greek-Lesbian.Vip. Κατόπιν της επιτυχούς επικοινωνίας, οι διαχειρίστριες / συντονίστριες αποδίδουν στο εγγεγραμμένο πλέον μέλος το ατομικό του username και τον προσωρινό κωδικό εισόδου (password) στην πλατφόρμα.


4.4. Εφόσον η επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην υπηρεσία chat του Greek-Lesbian.Vip συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες, σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το Greek-Lesbian.Vip,


4.5. Σε τυχόν περίπτωση που η χρήστρια παρέχει αναληθή, ανακριβή και μη ολοκληρωμένα στοιχεία, το Greek-Lesbian.Vip έχει το δικαίωμα να δεσμεύσει ή και να τερματίσει τον λογαριασμό της χρήστριας, καθώς επίσης και να αρνηθεί οποιαδήποτε μελλοντική χρήση μερικών ή όλων των υπηρεσιών του.


4.6. Το Greek-Lesbian.Vip παρέχει στις χρήστριες του ολοκληρωμένες υπηρεσίες πλατφόρμας chatroom, κατόπιν αποδοχής των παρόντων όρων χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου.


4.7. Οι χρήστριες συνομολογούν και συναποδέχονται να ειδοποιούν άμεσα το Greek-Lesbian.Vip για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Το Greek-Lesbian.Vip δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστριών του να εφαρμόσουν την παρούσα.


5. ΚΑΝΟΝΕΣ CHAT ROOM ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Greek-Lesbian.Vip


5.1. Απαγορεύεται η είσοδος σε άνδρες, αφού η επωνυμία της πλατφόρμας αφορά αποκλειστικά γυναίκες.


5.2. Απαγορεύεται εν γένει το bullying και δε νοείται άσκηση λεκτικής ή ψυχολογικής βίας για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.


5.3. Απαγορεύονται στο Greek-Lesbian.Vip οι κάθε είδους βωμολοχίες, προσβολές, ο ρατσισμός, οι φυλετικές διακρίσεις και γενικά οι συζητήσεις ανήθικου - άσεμνου περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η παράθεση σε φωτογραφίες, ηχητικά, μηνύματα κινούμενες εικόνες gif, ηλεκτρονικών συνδέσμων, ζωγραφική, τραγούδια και σε γραπτό λόγο). Υπάρχουν ''ακατάλληλες λέξεις'' στο φίλτρο του server, ο οποίος δίνει αυτόματα mute (προσωρινή παύση λειτουργίας) εάν τυχόν χρησιμοποιηθούν κατά παράβαση των παρόντων όρων χρήσεων και κανόνων του chat room. Απαγορεύεται ομοίως η παράθεση τραγουδιών, εικόνων και εν γένει περιεχομένου που εμπεριέχεται υβρεολόγιο, ρατσιστικό περιεχόμενο, φυλετικές διακρίσεις και οτιδήποτε θεωρείται κατά το Νόμο, τα διδάγματα και την κοινή πείρα προσβλητικά.


5.4. Απαγορεύονται ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΚΑΙ ΡΗΤΑ τα ακόλουθα : α) flooding (άμεση επανάληψη ίδιων λέξεων με πλήκτρο enter), γιατί δυσχεραίνει την ροή του chat και την ανάγνωση αυτών των περιττών επαναλήψεων από τις υπόλοιπες ενεργές χρήστριες στο ζωντανό διάλογο του chat room όπως και β) το spamming σε οποιαδήποτε μορφή του (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η παράθεση σε φωτογραφίες, ηχητικά, μηνύματα κινούμενες εικόνες gif, ηλεκτρονικών συνδέσμων, ζωγραφική, τραγούδια και σε γραπτό λόγο).


5.5. Απαγορεύεται ρητά η παράθεση ατομικών στοιχείων και προσωπικών ευαίσθητων δεδομένων (ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, τοποθεσία κατοικιών, κινητοί ή σταθεροί τηλεφωνικοί αριθμοί, ΑΦΜ, αριθμοί ταυτοτήτων, τραπεζικών λογαριασμών, e-mail, skype και λοιπών) στο κυρίως δωμάτιο της πλατφόρμας.


5.6. Απαγορεύονται ψευδώνυμα με λέξεις που παραπέμπουν σε ρατσιστικό περιεχόμενο, σε βωμολοχίες, σε σεξουαλικές προτιμήσεις και με το staff(admins,mods) του Greek-Lesbian.vip, καθώς επίσης που παραπέμπουν σε ανδρικά ονόματα στα ψευδώνυμα των εγγεγραμμένων και των επισκεπτριών μελών της πλατφόρμας. Απαγορεύεται επίσης η χρήση ψευδωνύμου που ήδη χρησιμοποιεί άλλη χρήστρια, εκτός αν πρόκειται για φυσικό όνομα με διαφοροποίηση (πχ. Αννα1, Αννα45 κτλ).


5.7. Απαγορεύονται οι συνομιλίες στο Lesbian room (κεντρικό δωμάτιο) με κεφαλαία γράμματα (CAPS ON), καθώς και άλλη γλώσσα πέραν της Ελληνικής σε μόνιμη βάση, (επιτρέπονται φράσεις, αλλά όχι ολόκληρα κείμενα ή μόνιμη χρήση ξένης γλώσσας).


5.8 Απαγορεύεται η δημοσίευση στο main chat (κάθε room) των ιδιωτικών συνομιλιών. Απαγορεύεται η κακοπροαίρετη αναφορά - σχολιασμός ή ερώτηση σε άτομα ή χρήστριες με ψευδώνυμα που είναι εκτός σύνδεσης καθώς και σε άτομα που δεν μπορούν να απαντήσουν – σχολιάσουν (επισκέπτριες).


5.9. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα αντιτίθεται στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το Greek-Lesbian.Vip έχει υποχρέωση κατά το Νόμο να συνεργασθεί με οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή (Αστυνομικές, Δικαστικές, Εισαγγελικές Αρχές κλπ.), εφόσον διατάξουν αυτές τους διαχειριστές του Greek-Lesbian.Vip και να χορηγήσει τα ατομικά σας στοιχεία σας (IP, κ.τ.λ).Επίσης τίθεται στη διακριτική και αποκλειστική ευχέρεια των διαχειριστριών της εν λόγω διαδικτυακής πλατφόρμας (Chat Room), να λάβουν αποφάσεις, αναλόγως τη συμπεριφορά των μόνιμων ή των επισκεπτριών χρηστριών.


5.10. Οι διαχειρίστριες/συντονίστριες του Greek-Lesbian.Vip δε φέρουν καμία ευθύνη για τις δραστηριότητες των χρηστριών που συνδέονται, είτε για τις κάμερες, είτε για τα ιδιωτικά chat rooms, είτε για το κεντρικό ή για τυχόν προσωπικό τους δεδομένο που έχει ανταλλαγεί. Οι διαχειρίστριες/συντονίστριες έχουν αποκλειστικό δικαίωμα να τροποποιήσουν τους όρους χρήσης και τους κανόνες του Greek-Lesbian.Vip σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα απαιτηθεί, βάσει των αναγκών της πλατφόρμας.


5.11. Όποια χρήστρια δεν τηρεί τους κανόνες του Greek-Lesbian.Vip θα τιμωρείται με mute/kick/ban (σίγαση, προσωρινή αποπομπή, μόνιμη αποπομπή από την πλατφόρμα). Απαγορεύονται οι υποδείξεις προς τις διαχειρίστριες/συντονίστριες για mute/kick/ban από τις χρήστριες ή τις επισκέπτριες-μέλη.


5.12. Οι διαχειρίστριες/συντονίστριες του Greek-Lesbian.Vip θα διαγράφουν ανά 48 ώρες τα φωνητικά μηνύματα και τις φωτογραφίες που αποστέλλονται στα ιδιωτικά δωμάτια για την εύρυθμη λειτουργία της πλατφόρμας. Οι χρήστριες/μέλη θα πρέπει, κατά την περίπτωση που ανταλλάσσουν, τέτοια αρχεία μεταξύ τους να τα μεταφορτώνουν στους προσωπικούς τους υπολογιστές.


5.13. Κατά την περίπτωση απορίας ή λοιπών ερωτημάτων για τυχόν ποινή που έχουν λάβει οι εγγεγραμμένες χρήστριες, οι επισκέπτριες-μέλη, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής e-mail από την ενότητα «Επικοινωνία με e-mail», όπου θα λάβουν την οποιαδήποτε τυχόν απάντηση και επεξήγηση, αποκλειστικά στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνσή τους. Όποια χρήστρια θεωρεί ότι κάποια από τις διαχειρίστριες/συντονίστριες έκανε mute/kick/ban (σίγαση, προσωρινή αποπομπή, μόνιμη αποπομπή από την πλατφόρμα), το οποίο δεν υπόκειται στους κανόνες ή δεν αναφέρεται στους παρόντες όρους χρήσεως, δύναται να αποστείλει e-mail (από την ενότητα επικοινωνία) και να το αναφέρει προς εξέταση και επεξεργασία στις διαχειρίστριες/συντονίστριες.


6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΑΤΗ (e-Fraud)


6.1 Το φαινόμενο της οικονομικής απάτης παρατηρείται έντονα, κατά την πάροδο των τελευταίων ετών και στο πλαίσιο εφαρμογής και λειτουργίας του Διαδικτύου. Οι παραβάτες έχουν ως σκοπό την κακόβουλη χρήση των ατομικών σας στοιχείων και λοιπών ατομικών σας πληροφοριών. Ένας ιστότοπος ή ένα μήνυμα διαμέσου ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) είναι αρκετό για τους παραβάτες ώστε να υποκλέψουν τέτοιου είδους πληροφορίες. Το Greek-Lesbian.Vip ουδέποτε θα ζητήσει από εσάς, πέραν των πληροφοριών εγγραφής, λοιπά προσωπικά «ευαίσθητα» δεδομένα, όπως αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, αριθμούς πιστωτικών καρτών και άλλων παρεμφερών ατομικών στοιχείων οικονομικού περιεχομένου.


6.2 Σε κάθε περίπτωση, εάν κάποιο εκ των χρηστών/μελών της ιστοσελίδας Greek-Lesbian.Vip καταστεί θύμα ηλεκτρονικής απάτης, είτε δια μέσου ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail ή SMS), είτε ψευδούς διαφήμισης, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κ από τρίτα μέρη, θα πρέπει άμεσα να ενημερώσει τον DPO (Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων) στην ηλεκτρονική διεύθυνση alhtisa@greek-lesbian.vip


7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΡΙΩΝ


Για την προάσπιση της εύρυθμης λειτουργίας του Greek-Lesbian.Vip, οι χρήστριες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του για:


7.1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο ποινικό αδίκημα.


7.2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.


7.3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.


7.4. Οποιαδήποτε αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του Greek-Lesbian.Vip.


7.6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.


7.7. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.


7.8. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του Greek-Lesbian.Vip


7.9. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του Greek-Lesbian.Vip


7.10. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών).


8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ


8.1. Το Greek-Lesbian.Vip σε οποιοδήποτε στάδιο των ανωτέρω ενεργειών, δεν καθίσταται υπεύθυνο για οποιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση ή επιπροσθέτως χειροτέρευση της ποιότητας των υπηρεσιών εξαιτίας απρόσμενων αιτιών και συνθηκών, την επέλευση των οποίων δεν δύναται να ελέγξει.


8.2. Ως αιτία ανωτέρας βίας λογίζονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πόλεμοι (κηρυγμένοι ή μη), απεργίες, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κυβερνητικές απαγορεύσεις, πράξεις ελληνικών ή κοινοτικών ή άλλων αρχών, εμπορικός αποκλεισμός, διακοπή ή βλάβη στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές παραγγελίες και λοιποί λόγοι.


9. ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ


9.1 Ο DPO του Greek-Lesbian.Vip έχει τη δυνατότητα να απαγορεύσει την πρόσβαση στην εγγεγραμμένη χρήστρια, επισκέπτρια, μέλος και στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού ανά πάσα στιγμή, κατά την περίπτωση που δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους χρήσης. Αυτό δύναται να πραγματοποιηθεί προσωρινά ή επ’ αόριστον, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστριών/συντονιστριών του Greek-Lesbian.Vip. Στην περίπτωση της οριστικής παύσης λειτουργίας λογαριασμού μέλους, εξαιτίας κακόβουλης χρήσης των υπηρεσιών του, το Greek-Lesbian.Vip δεν οφείλει ουδεμία αποζημίωση προς το εν λόγω μέλος-χρήστρια.


9.2 Κατά την περίπτωση που οι διαχειρίστριες/συντονίστριες διαγράψουν οποιαδήποτε χρήστρια/μέλος για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους και αιτίες, δεν επιτρέπεται επανεγγραφή της εν λόγω χρήστριας/μέλους.


10. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ


Το Greek-Lesbian.Vip δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες δύνανται να παραπέμψουν, εκ των χρηστών, μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, η χρήστρια οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το Greek-Lesbian.Vip σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων, στις οποίες η εκάστοτε χρήστρια παραπέμπει άλλη χρήστρια ή συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.


11. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


11.1 Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του Greek-Lesbian.Vip διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 2016/679/ΕΕ, τους Εθνικούς Νόμους ν. 2225/1994, ν. 3471/2006, ν. 4624/2019 και κάθε άλλων συναφών, ως ισχύουν.


11.2 Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση όπου προβλέπεται ρητά από το Ν. 2225/1994, όπως τροποποιημένος ισχύει, στις αρμόδιες και μόνο Αρχές. Η επεξεργασία πραγματοποιείται από Δημόσια ή Δικαστική Αρχή και είναι αναγκαία είτε για λόγους εθνικής ασφάλειας, είτε για την εξυπηρέτηση των αναγκών εγκληματολογικής ή σωφρονιστικής πολιτικής και αφορά τη διακρίβωση εγκλημάτων ή λοιπών ποινικών καταδικών.


11.3 Το Greek-Lesbian.Vip δε φέρει ουδεμία ευθύνη, έναντι χρηστών, για τυχόν διαρροή προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης αυτών, μέσα από τις ιστοσελίδες του, αναφορικά με προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων.


12. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


12.1. Στο δικαίωμα πρόσβασης και δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων ορίζεται ότι τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, δωρεάν. Αν το Greek-Lesbian.Vip λάβει το σχετικό αίτημα, οφείλει:

να ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων αν τα προσωπικά του δεδομένα επεξεργάζονται ή απλώς τηρούνται να του χορηγήσει πληροφορίες για την επεξεργασία (σκοπός, κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία, αποδέκτες των δεδομένων, κλπ.) να του χορηγήσει αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων που επεξεργάζεται (σε προσβάσιμο μορφότυπο).

Όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση, όπως επί του παρόντος, το υποκείμενο των δεδομένων δύναται επίσης να αιτηθεί να του «επιστραφούν» τα προσωπικά του δεδομένα.


12.2. Δικαίωμα διόρθωσης και δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων ορίζεται όταν ένα υποκείμενο δεδομένων πιστεύει ότι τα προσωπικά του δεδομένα είναι εσφαλμένα, ελλιπή ή ανακριβή, ως εκ τούτου έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή τους χωρίς καμία καθυστέρηση.


12.3. Στην περίπτωση αυτή, το Greek-Lesbian.Vip ενημερώνει όλους τους παραλήπτες των προσωπικών δεδομένων ότι κάποια από τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιήθηκαν έχουν μεταβληθεί ή διαγραφεί.


12.4. Δικαίωμα στην Εναντίωση ορίζεται όταν το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί επίσης να αντιταχθεί – ανά πάσα στιγμή – στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για μια συγκεκριμένη χρήση, επί παραδείγματι εάν το Greek-Lesbian.Vip τα επεξεργάζεται βάσει του νόμιμου συμφέροντός του, ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Στην περίπτωση αυτή, παύουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εκτός αν υπάρχει έννομο και αιτιολογημένο συμφέρον που υπερισχύει των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.


12.5. Ομοίως, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ζητήσει την περιορισμένη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, εφόσον έχει οριστεί κατά πόσον το νόμιμο συμφέρον της πλατφόρμας Greek-Lesbian.Vip υπερισχύει των δικών του συμφερόντων.


12.6. Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») νοείται και ορίζεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου το υποκείμενο των δεδομένων δύναται να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας (DPO) να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα, π.χ. όταν τα δεδομένα αυτά δεν χρειάζονται πλέον για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας. Ωστόσο, το Greek-Lesbian.Vip δεν υποχρεούται να πράξει κάτι τέτοιο, εφόσον:

η επεξεργασία είναι απαραίτητη προκειμένου να τηρηθεί η ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης, οφείλει να αποθηκεύσει τα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθεί με νομική υποχρέωση, υπάρχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος για την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων, όπως σκοποί δημόσιας υγείας ή επιστημονικής και ιστορικής έρευνας, ή οφείλει να αποθηκεύσει τα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να εγείρει νομική αξίωση.


12.7. H πλατφόρμα Greek-Lesbian.Vip παρέχει επίσης τη δυνατότητα μόνιμης διαγραφής κατ’ επιλογήν και κατά τη διακριτική ευχέρεια της εκάστοτε χρήστριας/μέλους με ΚΟΥΜΠΙ το οποίο παρατίθεται στο προφίλ της και δεν επιτρέπεται επανεγγραφή της εν λόγω χρήστριας/μέλους.


13. ΑΓΓΕΛΙΕΣ


13.1. Οι χρήστριες έχουν τη δυνατότητα να αναρτούν αγγελίες για γνωριμίες στην ιστοσελίδα https://greek-lesbian.vip/aggelies/ καθώς και μέσα στο chat στην ενότητα ‘’ΑΓΓΕΛΙΕΣ’’.


13.2. Το περιεχόμενο των αγγελιών θα πρέπει να αφορά αμιγώς τον σκοπό χρήσεως της ανωτέρω ιστοσελίδας, να μην αντιβαίνει τους κανόνες της, να μην αφορούν εμπορικούς ή άλλους σκοπούς που αντίκειται με τους παρόντες όρους χρήσεως, να μην αντίκειται στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.


13.3. Οι ανηρτημένες αγγελίες θα διαγράφονται από τις διαχειρίστριες/συντονίστριες της ιστοσελίδας, κατόπιν παρόδου ενός έτους, για την εύρυθμη λειτουργία της πλατφόρμας.


14. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ – COOKIES


14.1. Το Greek-Lesbian.Vip δεσμεύεται για την διασφάλιση και ομαλή λειτουργία των όποιων συναλλαγών και μεταφορά δεδομένων μεταξύ των χρηστών του. Η παρούσα πλατφόρμα, ιστοσελίδα και όλοι οι λοιποί μηχανισμοί, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των παρασχεθεισών υπηρεσιών, χρησιμοποιούν πιστοποιημένη και ασφαλή σύνδεση τεχνολογίας SSL (Secure Socket Layer).


14.2. Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server πραγματοποιείται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari και Google Chrome υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τη σύνδεση στην ιστοσελίδα του Greek-Lesbian.Vip.


14.3. Το Greek-Lesbian.Vip δύναται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των χρηστών του. Τα cookies, από προεπιλογή, είναι αρχεία που δημιουργούνται από ιστότοπους που έχετε επισκεφτεί και αποθηκεύουν πληροφορίες, όπως τις προτιμήσεις σας για τον ιστότοπο ή τα στοιχεία του προφίλ σας. Υπάρχουν δύο είδη cookies: Τα cookies αρχικού κατασκευαστή που ορίζονται από τον τομέα του ιστότοπου που εμφανίζεται στη γραμμή διευθύνσεων. Τα cookies τρίτου μέρους προέρχονται από άλλες πηγές τομέων, οι οποίες διαθέτουν στοιχεία, όπως διαφημίσεις ή εικόνες, ενσωματωμένα στη σελίδα.


14.4. Η χρήστρια μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή της ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά επιλογή. Στην τελευταία περίπτωση, ενδέχεται να μην υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις αντίστοιχες ατομικές της υπηρεσίες και επιλογές της ιστοσελίδας Greek-Lesbian.Vip


15. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ


Το Greek-Lesbian.Vip αποτελεί μοναδική και αποκλειστική δικαιούχο της εν λόγω διαδικτυακής πλατφόρμας συνομιλιών και επικοινωνίας μεταξύ γυνακών και ολόκληρος ο σχεδιασμός και μηχανισμός, όπως και κάθε τεχνική εφαρμογή, εγγραφή, απόδοση κώδικα, εμπορικά σήματα, όπως και οποιαδήποτε περαιτέρω μέθοδος λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν την παρούσα Διαδικτυακή Εφαρμογή αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητά, η οποιαδήποτε τυχόν πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, παραποίηση, μίμηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή μεταφόρτωση, μετάδοση, διανομή ή εκμετάλλευση των εμπορικών σημάτων, του περιεχομένου και των λειτουργιών της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Greek-Lesbian.Vip, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, εν μέρει ή εν όλω, χωρίς την έγγραφη συναίνεση και άδεια των δικαιούχων διαχειριστριών/συντονιστριών. Τα λοιπά προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις ενότητες της ιστοσελίδας Greek-Lesbian.Vip και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών – φορέων, ενώσεων κλπ, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των φυσικών ή νομικών προσώπων αυτών.


16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ


Οι παρόντες Όροι Χρήσης, όπως και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει ανάμεσα στα μέλη-χρήστριες και τις διαχειρίστριες/συντονίστριες, τα προς επίλυση αυτών είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Κέρκυρας.


17. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Σχετικά με τυχόν απορίες/διευκρινίσεις, όσον αφορά τη λειτουργία ή όποια άλλη διαδικασία της παρούσας ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της, οι χρήστριες/μέλη έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@greek-lesbian.vip

Σε ότι αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα, οι χρήστριες μπορούν να επικοινωνήσουν με την DPO της εταιρείας. Τα στοιχεία της DPO είναι τα εξής:

Email : alhtisa@greek-lesbian.vip